Producent:
Instytut Zachodni
Wyników 11 - 20 z 218
images/product/20121017_065948
ISBN: 83-85003-96-7

Przełom 1989/1990 stworzył warunki, które zmuszały do zwiększonego zainteresowania współczesnością. Profesor Annie Wolff-Powęskiej udało się połączyć pasje historyka z temperamentem politologa. (...) Niniejsza książka stanowi plon wieloletnich...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/83-85003-98-31

Obszerne kompedium wiedzy na temat powojennych Niemiec, najpierw podzielonych na strefy okupacyjne, następnie na dwa odrębne państwa (NRD i RFN) i ostatecznie zjednoczonych po 1990 r. Zawiera ponad 800 haseł monograficznych (np. polityka...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/20121017_070154
ISBN: 83-87688-01-0

Prezentowana praca jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie o charakter i strukturę współczesnych elit niemieckich oraz choćby przybliżeniem odpowiedzi na inne, bardziej złożone pytania. Autorzy tomu zdajšą sobie przy tym sprawę, że...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/83-87688-00-2
Autor: Bogdan Koszel
ISBN: 83-87688-00-2

Reunifikacja Niemiec w 1990 r. doprowadziła do powstania olbrzymiego państwa z silnym potencjałem gospodarczym i ludnościowym, które z racji swej przynależności do Unii Europejskiej i NATO zaczęło ujawniać niemałe ambicje do odgrywania jednej z...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/83-87688-06-12
ISBN: 83-87688-06-1

Zespół polskich i niemieckich badaczy postawił sobie za cel poznanie i zbadanie stosunków polsko-niemieckich w różnych dziedzinach (m. in. wzajemne postrzeganie, ochrona środowiska, współpraca wojskowa, wymiana handlowa, współpraca i kontakty...

Cena sprzedaży brutto: 39,00 zł
Dostępność: brak
images/product/20121017_065810
ISBN: 83-87668-OS-3

"Praca oddana do rąk czytelnika stanowi wynik polsko-niemieckiego projektu badawczego. Wspólne pochylenie się nad zagadnieniem pozwala na bardziej obiektywną, wolną od polsko-, jak i niemieckocentrycznego nastawienia, ocenę. Każda migracja ma...

Cena sprzedaży brutto: 7,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/20121017_070105
ISBN: 83-87688-02-9

Jest to zbiór studiów połączonych wspólnym tematem, ujmowanych jednak z różnych punktów widzenia i przez pryzmat różnych fragmentów rzeczywistości społecznej, kulturowej i politycznej. Zamierzenie badawcze sprowadzało się do odpowiedzi na...

Dostępność: brak
images/product/83-87688-03-7
ISBN: 83-87688-03-7

Upadek muru berlińskiego i rozpad radzieckiego imperium - oznaczające faktyczny koniec zimnej wojny - spowodowały nową sytuację w Europie, jak i na świecie. Powstanie silnych gospodarczo i politycznie demokratycznych Niemiec równało się...

Dostępność: brak
Brak obrazka

Polsko-niemiecki dialog,jaki rozpoczął się po 1989 r., obejmując najważniejsze dziedziny życia społecznego, ujawnił, że wśród młodego pokolenia Niemców i Polaków istnieje olbrzymi deficyt informacji na temat współczesnych dziejów obu państw i...

Dostępność:
images/product/83-87688-19-3

W dziesięć lat po podpisaniu traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską i Niemcami można pokusić się o próbę oceny aktualnego stanu 'polsko-niemieckiej wspólnoty interesów'. Bilans osiągnięć i deficytów sporządzili...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo