Producent:
Instytut Zachodni
Wyników 41 - 50 z 218
images/product/83-87688-59-2

Od dłuższego już czasu dokonuje się w ramach Unii Europejskiej wielowymiarowy proces europeizacji krajowych systemów prawa karnego. W przeszłość odchodzi dogmat suwerenności państw w zakresie stanowienia regulacji prawnokarnych, ograniczeniom...

Dostępność: brak
images/product/83-87688-57-65
Autor: Piotr Kalka
ISBN: 83-87688-57-6

Praca poświęcona jest analizie roli Republiki Federalnej Niemiec w rozwoju integracji ekonomicznej we Wspólnotach Europejskich. Obejmuje okres bardzo istotnych postępów integracji _ począwszy od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku do pierwszych...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/83-87688-53-38
ISBN: 83-87688-53-3

Banki niemieckie zarówno pod względem liczby, jak i globalnej sumy bilansowej tworzą największy sektor bankowy Europy i jeden z największych na świecie. W Polsce są największym inwestorem zagranicznym, głównie dzięki udziałom posiadanym przez...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/978-83-87688-66-0
ISBN: 978-83-87688-66-0

Od chwili poczdamskich decyzji w sprawie zmiany granic zachodnie i północne ziemie powojennej Polski były przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Podobnie autorzy przedstawianego tomu, wśród których są doświadczeni...

Cena sprzedaży brutto: 7,00 zł
Dostępność: brak
images/product/978-83-87688-71-47
ISBN: 978-83-87688-71-4

Książka Czy społeczny bezruch? jest pomyślana jako element diagnozy polskiej aktywności i społeczeństwa obywatelskiego. Jest także rodzajem intelektualnej prowokacji - propozycją nieco innego spojrzenia na tę problematykę i nade wszystko...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/978-83-87688-72-1
ISBN: 978-83-87688-72-1

A. Choniawko i Z. Mazur dokonali obszernego wyboru dokumentów przedstawiających historię Instytutu Zachodniego od początków jego istnienia (1944) do czasów niemal współczesnych. Dokumenty pochodzą głównie ze świeżo uporządkowanego zasobu...

Cena sprzedaży brutto: 7,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/978-83-87688-65-39
Autor: Bogdan Koszel
ISBN: 978-83-87688-65-3

Prezentowana praca stanowi pierwszą na gruncie polskim, a także europejskim próbę kompleksowego i wielowątkowego przedstawienia problematyki trójstronnej współpracy Francji, Niemiec i Polski w ramach Trójkąta Weimarskiego. Zagadnienie to było...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/20121017_065914
ISBN: 978-83-87688-67-7

Opracowanie zostało pomyślane jako swego rodzaju kronika wydarzeń w latach 1999-2005; w układzie chronologicznym odtwarza poszczególne etapy polsko-niemieckiego konfliktu wokół postulowanego przez niemiecki Związek Wypędzonych Centrum przeciwko...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/0002
Autor: Piotr Kalka
ISBN: 978-83-87688-84-4

Książka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego przez Instytut Zachodni we współpracy z katedrą Uniwersytetu Marburskiego „Forschungsstelle zum Vergleich wirtschaftlicher Lenkungssysteme”.
W badaniach tych...

Cena sprzedaży brutto: 7,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/978-83-97688-78-3
ISBN: 978-83-97688-78-3

Publikacja ta jest uaktualnionym wydaniem pełnego tekstu konstytucji, czyli Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland), z uwzględnieniem jej dotychczasowego rozwoju, tj. tekstu pierwotnego i...

Cena sprzedaży brutto: 7,00 zł
Dostępność: dużo