Producent:
Instytut Zachodni
Wyników 61 - 70 z 218
images/product/978-83-61736-09-79
ISBN: 978-83-61736-09-7

Bibliografia zawartości „Przeglądu Zachodniego” za lata 1996-2007 jest kontynuacją wcześniejszych wydań tego typu (bibliografie za lata: 1945-1955; 1956-1965; 1966-1983; 1984-1995). Wszystkie mają wspólną koncepcję ogólną, podobny układ i zasady...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/978-83-61736-01-1
ISBN: 978-83-61736-01-1

Obszerna monografia przedstawiająca na kilku płaszczyznach zachodzące zmiany i kontynuację polityki bezpieczeństwa RFN po zjednoczeniu. Autor w sposób nowatorski podchodzi do głównych teorii, podejść i modeli stosunków międzynarodowych oraz...

Cena sprzedaży brutto: 7,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/0008
ISBN: 978-83-61736-05-9

Bezrobocie jako zjawisko o charakterze społecznym ma bardzo wiele wymiarów. Przedmiotem niniejszego opracowania jest niemalże wyłącznie aspekt ekonomiczny problemu. Pominięte więc zostały przede wszystkim sprawy związane z polityką społeczną...

Cena sprzedaży brutto: 35,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/0007
Autor: Marta Götz
ISBN: 978-83-87688-97-4

Coraz powszechniejsze apele o prowadzenie polityki trzeciej generacji w dziedzinie promowania inwestycji, tzw. cluster-based policy (polityki opartej na klastrach) były jednym z powodów, dla których przeprowadzono analizę potencjalnej...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/transformacje
ISBN: 978-83-87688-96-7

Kilkunastu badaczy z Polski i Niemiec prezentuje różnorodne aspekty procesów transformacji dokonanej w obu krajach po 1989 r. Proces radykalnych przemian zachodził na kilku płaszczyznach: ustrojowej (demokratyzacja, reformy instytucjonalne i...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/0013
Autor: Maria Tomczak
ISBN: 978-83-61736-24-0

Terroryzm jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym, wokół którego narosło mnóstwo nieporozumień, błędów, stereotypów. Niejasny charakter i zmienność czynią go mało konkretnym, wymykającym się poważnym analizom naukowym, a zwłaszcza wszelkim...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/0003
ISBN: 978-83-61736-23-3

W latach II wojny światowej oraz bezpośrednio po jej zakończeniu ziemie polskie były miejscem wielkich przymusowych przesiedleń ludności cywilnej. Objęły one łącznie blisko 30 mln Polaków, Niemców, Żydów czy Ukraińców. Bezwzględność zwycięzców...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/radoslawgrodzkibezpie
ISBN: 978-83-61736-27-1

W latach 90. ubiegłego wieku w obliczu rozpadu ZSRR i końca zimnej wojny kwestia bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej stawała się sprawą kluczową. Prezentowana praca mimo iż dotyczy problemu bezpieczeństwa jedynie trzech państw – Czech,...

Cena sprzedaży brutto: 30,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/rfntom1

Przed dwudziestu laty, 12 września 1990 r. za zgodą czterech mocarstw, dotąd odpowiedzialnych za oba państwa niemieckie, doszło do reunifikacji Niemiec. Nowa RFN stała się państwem całkowicie suwerennym, mogącym bez żadnych ograniczeń określać...

Cena sprzedaży brutto: 35,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/978-83-61736-30-13
ISBN: 978-83-61736-30-1

Kryzysy humanitarne wynikające z działania człowieka stanowią jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa na świecie. Są poważnym wyzwaniem dla narodowych, sojuszniczych i partnerskich polityk bezpieczeństwa.

Społeczność...

Cena sprzedaży brutto: 25,00 zł
Dostępność: dużo