Producent:
Instytut Zachodni
Wyników 71 - 80 z 218
images/product/rfntom2
ISBN: 978-83-61736-29-5

Opracowanie podejmuje aktualny, bardzo istotny z punktu widzenia nauki i praktyki gospodarczej temat wyzwań, przed jakimi stanęła gospodarka Niemiec w pierwszych dwudziestu latach, które minęły od zjednoczenia. Grono badaczy (J. Misala, M. Götz,...

Cena sprzedaży brutto: 30,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/0010

Prezentowana praca stanowi refleksję socjologiczną na temat Ziem Zachodnich Polski będącą ukoronowaniem trzydziestolecia rozwoju socjologii jako dyscypliny akademickiej na Pomorzu Zachodnim i Śląsku. Odwołuje się ona do tradycji badań...

Cena sprzedaży brutto: 30,00 zł
Dostępność: brak
images/product/0005
ISBN: 978-83-61736-15-8

Dzieje Prus Wschodnich należą do wyjątkowo burzliwych na kontynencie europejskim. Zatarła się pamięć o plemionach pruskich – pierwotnych mieszkańcach tych ziem. Przybycie na te tereny w XIII w. Zakonu Krzyżackiego zapoczątkowało siedemsetletni...

Cena sprzedaży brutto: 45,00 zł
Dostępność: brak
images/product/0006
ISBN: 978-83-61736-26-4

Współczesny świat nieustannie wstrząsany jest wojnami i konfliktami zbrojnymi. Ich ofiarami są w 90% cywile nie biorący bezpośredniego udziału w walkach. Podejmowane przez społeczność międzynarodową próby humanizacji działań wojennych poprzez...

Cena sprzedaży brutto: 25,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/978-83-61736-31-88
ISBN: 978-83-61736-31-8

Tom drugi z cyklu „Kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka” (pierwszy Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu ukazał się w 2011 r.) poświęcony jest próbom stworzenia międzynarodowych mechanizmów reagowania na łamanie podstawowych...

Cena sprzedaży brutto: 24,00 zł
Dostępność: dużo