Producent:
Instytut Zachodni
Wyników 1 - 10 z 10
images/product/83-85003-89-4
ISBN: 83-85003-89-4

Praca zawierająca teksty referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 12-14 XII 1993 r. w siedzibie Instytutu Zachodniego w Poznaniu była pierwszą publikacją dotyczącą problemu przymusowych migracji, w której...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: brak
images/product/1998-3
ISBN: 83-85003-94-0

Książka według zamysłu autora stanowi studium historyczno-socjologiczno-politologiczne. Niezwykle burzliwe dzieje Warmii i Mazur powodowały tutaj m.in. napływ, nawarstwianie się i zanik ludów, grup narodowościowych i etnicznych. To kraina ludzi...

Cena sprzedaży brutto: 28,00 zł
Dostępność: brak
images/product/978-83-87688-66-0
ISBN: 978-83-87688-66-0

Od chwili poczdamskich decyzji w sprawie zmiany granic zachodnie i północne ziemie powojennej Polski były przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Podobnie autorzy przedstawianego tomu, wśród których są doświadczeni...

Cena sprzedaży brutto: 7,00 zł
Dostępność: brak
images/product/0011
ISBN: 978-83-87688-86-8

Ślązacy, Kaszubi, Warmiacy i Mazurzy to społeczności ludności rodzimej (miejscowej, autochtonicznej) od setek lat zamieszkujący obszary dzisiejszych Ziem Zachodnich i Północnych Polski. Burzliwe losy tej ludności spowodowały, iż stanowi ona...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/transformacje
ISBN: 978-83-87688-96-7

Kilkunastu badaczy z Polski i Niemiec prezentuje różnorodne aspekty procesów transformacji dokonanej w obu krajach po 1989 r. Proces radykalnych przemian zachodził na kilku płaszczyznach: ustrojowej (demokratyzacja, reformy instytucjonalne i...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/0010

Prezentowana praca stanowi refleksję socjologiczną na temat Ziem Zachodnich Polski będącą ukoronowaniem trzydziestolecia rozwoju socjologii jako dyscypliny akademickiej na Pomorzu Zachodnim i Śląsku. Odwołuje się ona do tradycji badań...

Cena sprzedaży brutto: 30,00 zł
Dostępność: brak
images/product/0005
ISBN: 978-83-61736-15-8

Dzieje Prus Wschodnich należą do wyjątkowo burzliwych na kontynencie europejskim. Zatarła się pamięć o plemionach pruskich – pierwotnych mieszkańcach tych ziem. Przybycie na te tereny w XIII w. Zakonu Krzyżackiego zapoczątkowało siedemsetletni...

Cena sprzedaży brutto: 45,00 zł
Dostępność: brak