Producent:
Instytut Zachodni
Wyników 1 - 10 z 219
Strona 1 z 22
images/product/83-85003-88-6

Realizacja od 1995 r. w Instytucie Zachodnim w Poznaniu projektu badawczego dotyczącego niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych skłoniła uczestniczących w nim naukowców do wykorzystania dokumentacji fotograficznej...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/20121017_070122
ISBN: 83-85003-93-2
Autor: Piotr Kalka

Monografia zasługująca na miano pionierskiej: jej tematyka należy do rzadko poruszanych w literaturze obcej i prawie nieznanych w polskiej. Dotyczy jednak istotnej części procesów integracyjnych Unii Europejskiej. Polityka badawczo-rozwojowa jest...

Cena sprzedaży brutto: 15,00 zł
Dostępność: brak
images/product/83-85003-92-4
ISBN: 83-85003-92-4
Autor: Piotr Kalka

Dokonująca się w Polsce od 1989 r. restrukturyzacja i modernizacja gospodarki powoduje, iż kraj nasz jest szczególnie zainteresowany poważnymi inwestycjami zagranicznymi przyspieszającymi ten proces. Inwestycje niemieckie liczą się ze względu na...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/83-85003-90-8
ISBN: 83-85003-90-8
Autor: Lech Janicki

Publikacja jest drugim uaktualnionym wydaniem pełnego tekstu konstytucji z uwzględnieniem tekstu pierwotnego i kolejnych jego zmian. Prezentuje obowiązujące brzmienie ustawy według stanu na dzień 31 grudnia 1996 r. W równoległym porównawczym...

Cena sprzedaży brutto: 2,01 zł
Dostępność: brak
images/product/83-85003-89-4
ISBN: 83-85003-89-4

Praca zawierająca teksty referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 12-14 XII 1993 r. w siedzibie Instytutu Zachodniego w Poznaniu była pierwszą publikacją dotyczącą problemu przymusowych migracji, w której...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: brak
images/product/83-85003-91-6
ISBN: 83-85003-91-6

Monografia analizująca stosunki polityczne polsko-niemieckie, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego punktu widzenia. W chronologicznym układzie autor przedstawia wydarzenia z lat 1982-1991, odwołując się także do wcześniejszych okresów....

Dostępność: brak
images/product/20121017_065828
ISBN: 83-85003-87-8

"Od kilku lat narasta zainteresowanie właśnie niemiecką przeszłością Ziem Zachodnich i Północnych oraz polskim stosunkiem do niemieckiej spuścizny kulturowej. Nie jest to sprawa tylko wąskich elit (...). Zjawisko to ma zdecydowanie szerszy wymiar...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: brak
images/product/20121017_065842
ISBN: 83-85003-97-5

Kompendium wiedzy o strukturach organizacyjnych Polskiego Państwa Podziemnego działającego w latach 1939-1945 na terenach wcielonej do Rzeszy Wielkopolski. Pracę oparto na gruntownych badaniach żródłowych, co sprawiło, że jest dość kontrowersyjna...

Dostępność: brak
images/product/1998-3
ISBN: 83-85003-94-0

Książka według zamysłu autora stanowi studium historyczno-socjologiczno-politologiczne. Niezwykle burzliwe dzieje Warmii i Mazur powodowały tutaj m.in. napływ, nawarstwianie się i zanik ludów, grup narodowościowych i etnicznych. To kraina ludzi...

Cena sprzedaży brutto: 28,00 zł
Dostępność: brak
images/product/83-85003-95-9
ISBN: 83-85003-95-9

Jedenastomiesięczny okres poprzedzający wybuch II wojny światowej, w którym Polska zdecydowała się na otwartą polityczną konfrontację z Trzecią Rzeszą, zasługuje na szczególną uwagę. Nigdy dotąd bowiem polska polityka zagraniczna nie splotła się...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: brak
Strona 1 z 22