1997

Producent:
Instytut Zachodni
Wyników 1 - 7 z 7
images/product/83-85003-88-6

Realizacja od 1995 r. w Instytucie Zachodnim w Poznaniu projektu badawczego dotyczącego niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych skłoniła uczestniczących w nim naukowców do wykorzystania dokumentacji fotograficznej...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/20121017_070122
ISBN: 83-85003-93-2
Autor: Piotr Kalka

Monografia zasługująca na miano pionierskiej: jej tematyka należy do rzadko poruszanych w literaturze obcej i prawie nieznanych w polskiej. Dotyczy jednak istotnej części procesów integracyjnych Unii Europejskiej. Polityka badawczo-rozwojowa jest...

Cena sprzedaży brutto: 15,00 zł
Dostępność: brak
images/product/83-85003-92-4
ISBN: 83-85003-92-4
Autor: Piotr Kalka

Dokonująca się w Polsce od 1989 r. restrukturyzacja i modernizacja gospodarki powoduje, iż kraj nasz jest szczególnie zainteresowany poważnymi inwestycjami zagranicznymi przyspieszającymi ten proces. Inwestycje niemieckie liczą się ze względu na...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/83-85003-90-8
ISBN: 83-85003-90-8
Autor: Lech Janicki

Publikacja jest drugim uaktualnionym wydaniem pełnego tekstu konstytucji z uwzględnieniem tekstu pierwotnego i kolejnych jego zmian. Prezentuje obowiązujące brzmienie ustawy według stanu na dzień 31 grudnia 1996 r. W równoległym porównawczym...

Cena sprzedaży brutto: 2,01 zł
Dostępność: brak
images/product/83-85003-89-4
ISBN: 83-85003-89-4

Praca zawierająca teksty referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 12-14 XII 1993 r. w siedzibie Instytutu Zachodniego w Poznaniu była pierwszą publikacją dotyczącą problemu przymusowych migracji, w której...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: brak
images/product/83-85003-91-6
ISBN: 83-85003-91-6

Monografia analizująca stosunki polityczne polsko-niemieckie, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego punktu widzenia. W chronologicznym układzie autor przedstawia wydarzenia z lat 1982-1991, odwołując się także do wcześniejszych okresów....

Dostępność: brak
images/product/20121017_065828
ISBN: 83-85003-87-8

"Od kilku lat narasta zainteresowanie właśnie niemiecką przeszłością Ziem Zachodnich i Północnych oraz polskim stosunkiem do niemieckiej spuścizny kulturowej. Nie jest to sprawa tylko wąskich elit (...). Zjawisko to ma zdecydowanie szerszy wymiar...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: brak