STOSUNKI NARODOWOŚCIOWE NA WARMII I MAZURACH 1945-1997

Email
images/product/1998-3
ISBN: 83-85003-94-0
Liczba stron: 435
Oprawa: miękka
Format: B5
Dostępność: brak
Cena
Cena sprzedaży brutto: 28,00 zł
Szczegóły produktu

Książka według zamysłu autora stanowi studium historyczno-socjologiczno-politologiczne. Niezwykle burzliwe dzieje Warmii i Mazur powodowały tutaj m.in. napływ, nawarstwianie się i zanik ludów, grup narodowościowych i etnicznych. To kraina ludzi wyniszczonych i przepędzonych. Po żyjących tu przed wiekami Prusach pozostały jedynie nazwy geograficzne. Koniec II wojny światowej przyniósł rozpad kolejnego świata, tworzonego przez Niemców, Polaków, Litwinów, Holendrów, Salzburczyków, Szkotów, Francuzów, Żydów, Rosjan, Warmiaków i Mazurów. Po 1945 r. zaczęli na te ziemie przyjeżdżać nowi mieszkańcy: Polacy ze środkowej Polski, Kresowiacy i Ukraińcy, których wojna pozbawiła ich "małych ojczyzn", a także Białorusini, Romowie i inne grupy etniczne. Obecnie Warmia i Mazury różnią się w istotny sposób od pozostałych regionów Polski. O specyfice tej stanowią przede wszystkim współcześni mieszkańcy tego regionu, tworzący tzw. społeczność postmigracyjną. Publikacja niniejsza próbuje odpowiedzieć na pytanie czy i w jakim stopniu społecznośc ta wykształciła tożsamość regionalną, poczucie odrębności i więż emocjonalną z zamieszkiwanym terytorium. Prześledzono także politykę narodowościową władz na przestrzeni ostatniego półwiecza.