POLACY I NIEMCY NA DRODZE DO PARTNERSKIEGO SĄSIEDZTWA. PRÓBA BILANSU DZIESIĘCIOLECIA 1989-1998

Email
images/product/83-87688-06-12
ISBN: 83-87688-06-1
Liczba stron: 564
Oprawa: miękka
Format: A5
Dostępność: brak
Cena
Cena sprzedaży brutto: 39,00 zł
Szczegóły produktu

Zespół polskich i niemieckich badaczy postawił sobie za cel poznanie i zbadanie stosunków polsko-niemieckich w różnych dziedzinach (m. in. wzajemne postrzeganie, ochrona środowiska, współpraca wojskowa, wymiana handlowa, współpraca i kontakty przygraniczne, turystyka), przy pominięciu "wielkiej" polityki i ogólnoeuropejskich uwarunkowań. Ustalenia badawcze dotyczą dziesięciolecia 1989-1998 i przynoszą odpowiedź zwłaszcza na pytanie, w jakim stopniu uzasadnione są opinie o pełnej normalizacji sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Oprócz prezentacji uwarunkowań i przyczyn opisywanych zjawisk, a także ich konsekwencji dla stosunków polsko-niemieckich, sformułowano też wnioski dotyczące danej dziedziny, propozycje jej ewentualnego usprawnienia i wskazania możliwości konstruktywnego rozwiązania występujących problemów bądź wskazania nowych sfer aktywności dla instytucji państwowych, organizacji społecznych, środowisk lokalnych.