WSPÓLNE DZIEDZICTWO? ZE STUDIÓW NAD STOSUNKIEM DO SPUŚCIZNY KULTUROWEJ NA ZIEMIACH ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH

Email
images/product/20121017_070105
ISBN: 83-87688-02-9
Liczba stron: 876
Oprawa: miękka
Format: B5
Dostępność: brak
Cena
Szczegóły produktu

Jest to zbiór studiów połączonych wspólnym tematem, ujmowanych jednak z różnych punktów widzenia i przez pryzmat różnych fragmentów rzeczywistości społecznej, kulturowej i politycznej. Zamierzenie badawcze sprowadzało się do odpowiedzi na pytanie, jak postrzegają dziedzictwo regionów położonych na Ziemiach Zacho­dnich i Północnych przesiedleńcy niemieccy i Niemcy w ogóle, różne kategorie ludności rodzimej i wreszcie polska ludność napływowa. Nieprzypadkowo też większość opracowań dotyczy Warmii i Mazur oraz Pomorza Zachodniego, jakby uzupełniając tom poprzedni ("Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Pólnocnych", Poznań 1997 - nadal w sprzedaży), w którym skoncentrowano się na Ziemi Lubuskiej i Górnym Śląsku. W prezentowanej publikacji odnaleźć można różne wizje dziedzictwa historycznego regionów położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych, tak zresztą zróżnicowane wewnętrznie i odmienne w swej tożsamości kulturowej są trzy omawiane kategorie ludności - wysiedlonej, napływowej i rodzimej. Przez dziesiątki lat trwał spór o wyłączne, jedynie "prawdziwe" dziedzictwo tych ziem. Pojawiła się wszakże w ostatnim czasie nowa tendencja - poszukiwanie pewnych wspólnych odniesień przy uznaniu naturalnych odrębności w widzeniu przeszłości.