BEZROBOCIE NA ŚWIECIE I W POLSCE

Email
images/product/83-87688-31-27
ISBN: 83-87688-31-2
Liczba stron: 236
Oprawa: miękka
Format: A5
Dostępność: brak
Cena
Szczegóły produktu

Bezrobocie, to bez wątpienia jedno z największych wyzwań, przed jakimi dziś stają państwa półkuli północnej. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy prawie miliard ludzi na świecie pozbawionych jest pracy lub musi się zadowalać niepenym jedynie zatrudnieniem. Postępująca pauperyzacja znacznych grup społecznych, "dziedziczenie" bezrobocia jest jednym z ważniejszych problemów globalnych, którym zajmują się obecnie nauki społeczne. Istotnego znaczenia nabiera także odpowiednie skonstruowanie systemu zabezpieczeń społecznych. Winien on z jednej strony zapewnić godną egzystencję poszkodowanym, z drugiej zaś skłaniać ich do podjęcia trwałej pracy zarobkowej. Rosnące bezrobocie jest od kilku lat jednym z głównych problemów, przed jakimi staje polska klasa polityczna. Analiza kształtowania się tego zjawiska w naszym kraju winna pozwolić na sformułowanie wniosków, które umożliwią podejmowanie działań, mogących się przyczynić do ograniczenia rozmiarów tego zjawiska.