2003

Producent:
Instytut Zachodni
Wyników 1 - 6 z 6
images/product/83-87688-43-67
ISBN: 83-87688-43-6

Przedmiotem opracowania jest stosunek przedstawicieli hierarchii kościelnej i społeczności chrześcijańskiej, skupionej w Kościołach ewangelickich i w Kościele katolickim w Niemczech do Żydów w XX wieku, szczególnie w warunkach hitlerowskiego...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/83-87688-42-82
ISBN: 83-87688-42-8

Prezentowana praca podejmuje problematykę związaną z wysiedleniami Polaków i Żydów do GG, przede wszystkim z terytorium okręgu administracyjnego Kraj Warty. Scharakteryzowane zostały plany i realizacja wysiedleń, organizacja i metody ich...

Dostępność: brak
images/product/83-87688-40-1
ISBN: 83-87688-40-1

Najnowsza publikacja Instytutu Zachodniego ukazuje główne kierunki polityki bezpieczeństwa Polski i Niemiec na przełomie wieków. Za punkt wyjścia obrano kulturowe i historyczne uwarunkowania tej polityki, a za punkt odniesienia międzynarodowe...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/83-87688-36-3
ISBN: 83-87688-36-3

Publikacja stanowi unikatowy zbiór niemieckich zdjęć z Katynia, pochodzących z Archiwum II wojny światowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Fotograficzną ilustracje zbrodni, świadomi jej wymowy, przekazujemy bez komentarza. Zbiór liczy 265...

Cena sprzedaży brutto: 7,00 zł
Dostępność: brak
images/product/83-87688-35-58
Autor: Bogdan Koszel
ISBN: 83-87688-35-5

Autor stawia pytania o miejsce i rolę dwóch największych krajów Unii Europejskiej - Francji i Niemiec w procesie integracji Polski ze strukturami Wspólnot. Ukazuje motywy i zakres politycznego oraz gospodarczego zaangażowania obu państw na rzecz...

Cena sprzedaży brutto: 18,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/83-87688-37-1
ISBN: 83-87688-37-1

Udział Kościoła w dyskusji o integracji europejskiej nawiązuje do wielowiekowych tradycji formowania tożsamości Starego Kontynentu na gruncie chrześcijańskiej etyki i kultury. Europa to rzeczywistość dynamiczna, a jej kształtowanie w polskiej...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo