FRANCJA I NIEMCY W PROCESIE INTEGRACJI POLSKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI/UNIĄ EUROPEJSKĄ (1989-2002)

Email
images/product/83-87688-35-58
Autor: Bogdan Koszel
ISBN: 83-87688-35-5
Liczba stron: 187
Oprawa: miękka
Format: A5
Dostępność: dużo
Cena
Cena sprzedaży brutto: 18,00 zł
Szczegóły produktu

Autor stawia pytania o miejsce i rolę dwóch największych krajów Unii Europejskiej - Francji i Niemiec w procesie integracji Polski ze strukturami Wspólnot. Ukazuje motywy i zakres politycznego oraz gospodarczego zaangażowania obu państw na rzecz polskiej transformacji i pomoc w przystosowaniu Polski do standardów unijnych. Przybliża współpracę wojskową, ale także i polityczną trzech państw w ramach tzw. Trójkąta Weimarskiego. Z zakończenia książki: "...Francja popełniła dość zadziwiający błąd polityczny, nie wykazując znaczącej integracji europejskiej, pod kątem własnych, partykularnych interesów. Francja od powstania EWG widziała w tej organizacji przede wszystkim wygodne narzędzie do tenir le rang i odgrywania roli mocarstwowej w świecie. Niemcy uznawane były za słabszego partnera, który nieustannie powinien okazywać wdzięczność za gotowość okazaną przez Francję do pojednania...".