KATYŃ. ZBRODNIA I PROPAGANDA. NIEMIECKIE FOTOGRAFIE DOKUMENTACYJNE ZE ZBIORÓW INSTYTUTU ZACHODNIEGO

Email
images/product/83-87688-36-3
ISBN: 83-87688-36-3
Oprawa: twarda
Format: A4
Dostępność: brak
Cena
Cena sprzedaży brutto: 7,00 zł
Szczegóły produktu

Publikacja stanowi unikatowy zbiór niemieckich zdjęć z Katynia, pochodzących z Archiwum II wojny światowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Fotograficzną ilustracje zbrodni, świadomi jej wymowy, przekazujemy bez komentarza. Zbiór liczy 265 zdjęć, z czego 131 to duplikaty. Zgromadzony zbiór nie ma charakteru uporządkowanego. Zdjęcia pochodzą z różnych źródeł i były prawdopodobnie gromadzone dla celów propagandowych przez jedną z instytucji niemieckich (być może Regierung des Generalgouverments Hauptabteilung Propaganda w Krakowie, gdyż wiele zdjęć ma na rewersie pieczątkę właśnie tej instytucji). Prezentowane w albumie zdjęcia zostały posegregowane w sekwencje tematyczne z zachowaniem oryginalnych opisów w języku niemieckim. Zdjęcia są bardzo drastyczne i wymowne. W końcowej części albumu umieszczono ich przykładowe rewersy, pokazujące niejednorodność kolekcji pod względem sposobu katalogowania, opisów, używanych pieczątek. Album w części wstępnej zawiera fotokopie ważniejszych dokumentów stalinowskich dotyczących sprawy więzionych polskich oficerów, które zostały przekazane przez władze rosyjskie stronie polskiej.