KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Email
images/product/83-87688-37-1
ISBN: 83-87688-37-1
Oprawa: miękka
Format: A5
Dostępność: dużo
Cena
Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Szczegóły produktu

Udział Kościoła w dyskusji o integracji europejskiej nawiązuje do wielowiekowych tradycji formowania tożsamości Starego Kontynentu na gruncie chrześcijańskiej etyki i kultury. Europa to rzeczywistość dynamiczna, a jej kształtowanie w polskiej współczesności łączy się z odbudową społeczeństwa obywatelskiego po latach totalitarnego ubezwłasnowolnienia, bowiem klucz do jednoczącej się Europy znajduje się w rękach Polaków. Rozprawa łączy oficjalne nauczanie Kościoła na temat jego roli w procesie integracyjnym z toczącą się w Polsce debatą. Zawiera cenne wiadomości dotyczące genezy i procesu formowania opinii o jednoczącej się Europie. praca stanowi ważny całościowy przyczynek do poznania podstawowych założeń, działań, ale także uwarunkowań i wysiłków Kościoła w Polsce w pierwszej fazie procesu integracyjnego z Unią Europejską. Ukazuje w sposób rzetelny i obiektywny stan tego procesu, jego zagrożenia, ale i szanse. Książka wydana w koedycji z Prymasowskim Wydawnictwem Gaudentinum