WYSIEDLENIA LUDNOŚCI POLSKIEJ Z KRAJU WARTY DO GENERALNEGO GUBERNATORSTWA 1939-1941

Email
images/product/83-87688-42-82
ISBN: 83-87688-42-8
Liczba stron: 238
Oprawa: miękka
Format: B5
Dostępność: brak
Cena
Szczegóły produktu

Prezentowana praca podejmuje problematykę związaną z wysiedleniami Polaków i Żydów do GG, przede wszystkim z terytorium okręgu administracyjnego Kraj Warty. Scharakteryzowane zostały plany i realizacja wysiedleń, organizacja i metody ich przeprowadzania oraz warunki, w jakich odbywały się transporty z wysiedlonymi. Istotnym ogniwem w prowadzonej polityce wysiedleńczej były specjalnie utworzone obozy dla deportowanej ludności. Przytoczone w pracy wspomnienia i relacje wysiedlonych osób, opisujące ich pobyt w obozach przesiedleńczych wskazują, iż ten fragment okupacyjnej rzeczywistości był bardziej okrutny niż jej obraz odtworzony na podstawie przyjętych przez okupanta planów, zarządzeń i instrukcji.