2004

Producent:
Instytut Zachodni
Wyników 1 - 6 z 6
images/product/20121017_065502
ISBN: 83-87688-54-1

Autorka podjęła próbę jakościowej oceny współpracy zagranicznej samorządu lokalnego w Wielkopolsce w latach 1990-2004. Przeprowadzone badania posłużyły przede wszystkim do ustalenia rzetelnej bazy faktograficznej (wyznaczenia kręgu gmin...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: na wyczerpaniu
images/product/20121017_065856

Kolejna publikacja z tej serii zawiera 12 raportów sporządzonych w latach 1942-1944 przez Sekcję Zachodnią (Departament Informacji, Delegatura Rządu na Kraj), obrazujących sytuację na ziemiach wcielonych w 1939 r. do Rzeszy. Raporty, dotąd nie...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/20121017_065704

Opracowanie dokumentuje okupacyjne dzieje młodego Poznaniaka, Bogumiła Mielcarka (1922-1942), który aresztowany za działalność konspiracyjną w 1940 r. dwa lata spędził w hitlerowskich więzieniach: najpierw w Forcie VII w Poznaniu, następnie w...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/83-87688-50-95
ISBN: 83-87688-50-9

Książka stanowi kontynuację pracy z 2000 r. Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989-1998 i jest próbą podsumowania stosunków polsko-niemieckich po 1998 r. Dokonujące się w tym czasie procesy w...

Cena sprzedaży brutto: 39,00 zł
Dostępność: brak
images/product/83-87688-47-9
ISBN: 83-87688-47-9

Praca jest efektem badań prowadzonych przez interdyscyplinarny zespół pracowników Instytutu Zachodniego i dotyczy różnych aspektów funkcjonowania Republiki Federalnej Niemiec od momentu zjednoczenia w 1990 r. do 2002 r. Przedmiotem...

Cena sprzedaży brutto: 7,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/83-87688-44-44
ISBN: 83-87688-44-4

"Ojczyzna" była konspiracyjną organizacją niepodległościową, utworzoną w Poznaniu w końcu września 1939 r. z inicjatywy Kiryła Sosnowskiego - jednego z późniejszych założycieli Instytutu Zachodniego - i Witolda Grotta, pod patronatem ks. infułata...

Cena sprzedaży brutto: 35,00 zł
Dostępność: brak