WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA SAMORZĄDU LOKALNEGO W WIELKOPOLSCE

Email
images/product/20121017_065502
ISBN: 83-87688-54-1
Liczba stron: 176
Oprawa: miękka
Format: A5
Dostępność: na wyczerpaniu
Cena
Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Szczegóły produktu

Autorka podjęła próbę jakościowej oceny współpracy zagranicznej samorządu lokalnego w Wielkopolsce w latach 1990-2004. Przeprowadzone badania posłużyły przede wszystkim do ustalenia rzetelnej bazy faktograficznej (wyznaczenia kręgu gmin współpracujących, typu partnerów, chronologicznego rozwoju inicjowanych wspólnie przedsięwzięć, kierunku współpracy), a następnie do wskazania głównych obszarów i uwarunkowań realizowanej współpracy. R. Formuszewicz analizuje różne aspekty fenomenu współpracy zagranicznej samorządu lokalnego (społeczne, ekonomiczne). Przedstawione wyniki i ich interpretacja ukierunkowane zostały na nakreślenie "mapy" i scharakteryzowanie podstawowych parametrów współpracy zagranicznej w województwie wielkopolskim w okresie przedakcesyjnym. Wnioski wynikające z opracowania mogą zainteresować nie tylko działaczy samorządowych i polityków. Praca wzbogacona o liczne tabele, wykresy i wykazy poglądowo i przejrzyście prezentuje zebrane podczas pionierskich badań dane statystyczne.