EUROPEJSKIE ŚCIGANIE KARNE. PROJEKT ALTERNATYWNY

Email
images/product/83-87688-59-2
ISBN: 83-87688-59-2
Liczba stron: 71
Oprawa: miękka
Format: A5
Dostępność: brak
Cena
Szczegóły produktu

Od dłuższego już czasu dokonuje się w ramach Unii Europejskiej wielowymiarowy proces europeizacji krajowych systemów prawa karnego. W przeszłość odchodzi dogmat suwerenności państw w zakresie stanowienia regulacji prawnokarnych, ograniczeniom ulega autonomia państw w ściganiu i karaniu przestępców. W kontekście postępującej integracji refleksji poddawane jest także znaczenie tradycyjnych zasad leżących u podstaw wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, jak choćby idea przeniesienia obowiązującej w stosunkach wewnętrznych zasady ne bis in idem na płaszczyznę międzynarodową w ramach UE. W dotychczasowej dyskusji podczas prac Konwentu Europejskiego i na etapie uzgodnień międzyrządowych czy wreszcie w toku ratyfikacji, postanowienia Traktatu Konstytucyjnego, odnoszące się do sfery prawa karnego, nie wzbudzały większego zainteresowania. Nawet tak potencjalnie kontrowersyjne propozycje, jak utworzenie Prokuratury Europejskiej czy wyraźne dopuszczenie możliwości stanowienia przepisów prawnokarnych o charakterze ponadnarodowym, przesłonięte zostały przez spory w zakresie ważenia głosów w Radzie czy sformułowania Preambuły. Konieczne wydaje się zatem nie tyko przedstawianie skali i charakteru Traktatu Konstytucyjnego w zakresie prawa karnego, ale również upowszechnienie innych, alternatywnych w tym względzie rozwiązań.