NIEMCY WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ GOSPODARCZYCH I SPOŁECZYCH

Email
images/product/20121017_065929
ISBN: 83-87688-64-9
Liczba stron: 175
Oprawa: miękka
Format: A5
Dostępność: dużo
Cena
Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Szczegóły produktu

Praca stanowi zbiór referatów wygłoszonych na konferencji, która odbyła się 10 maja 2005 r. w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Przedmiotem refleksji uczestników sesji były przyczyny kryzysu gospodarki niemieckiej w ostatnich latach oraz analiza niektórych ważnych aspektów sytuacji ekonomicznej i społecznej w RFN. Podjęto m.in. temat (Wacław Wilczyński) pozycji gospodarki Niemiec we współczesnym świecie i jej konkurencyjności w obliczu nowych wyzwań technologicznych oraz rywalizacji ze strony istniejących (USA, Japonia), jak i wschodzących potęg ekonomicznych (Chiny). Szersze spojrzenie na najważniejsze problemy gospodarki Niemiec 15 lat po zjednoczeniu proponuje Tomasz Budnikowski. W swym obszernym studium porusza zarówno kwestie finansów publicznych, tempa rozwoju gospodarczego, bezrobocia, jak i systemu podatkowego. W tekście Marzenny Weresy, ogólny wstęp na temat roli technologii we współczesnej gospodarce stanowi zapowiedź szczegółowych rozważań o konieczności specjalizacji technologicznej Niemiec w XXI w. oraz o zróżnicowaniu regionalnym w rozwoju technologicznym RFN. Funkcjonowaniem Niemiec w strukturach Wspólnot Europejskich na przykładzie roli RFN w reformach Wspólnej Polityki Rolnej w ostatnich latach zajął się Piotr Kalka. Społeczne aspekty zagadnień gospodarczych szczególnie silnie akcentuje Maciej Żukowski w swoim artykule poświęconym kryzysowi niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych i próbom jego przezwyciężenia. Procesy przekształceń zachodzące współcześnie w niemieckich bankach są przedmiotem zainteresowania Ilony Romiszewskiej, która próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy oznaczają one "pogłębiający się kryzys czy początek nowej epoki".