POZAUMOWNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ ZA AKTY NORMATYWNE

Email
images/product/20121017_070132
ISBN: 83-87688-60-6
Liczba stron: 128
Oprawa: miękka
Format: A5
Dostępność: dużo
Cena
Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Szczegóły produktu

Problem odpowiedzialności odszkodowawczej za działania prawodawcy należy do najbardziej spornych kwestii nie tylko w prawie wspólnot europejskich, ale także w prawie publicznym państw członkowskich. Autor analizuje proces kształtowania zasad odpowiedzialności za niezgodne z prawem oraz za zgodne z prawem akty normatywne w orzecznictwie sądów wspólnotowych. Ich rozstrzygnięcia cechuje - to jeden z wniosków pracy - zasadnicza dwuznaczność: rewolucyjności głoszonych zasad towarzyszą skromne konsekwencje praktyczne dla poszkodowanych jednostek. Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania władzy publicznej stanowi jeden z powszechnie uznawanych elementów systemu ochrony prawnej jednostki w Europie. Mimo znacznego rozszerzenia zakresu tej odpowiedzialności w ostatnich dziesięcioleciach dogmatem prawa publicznego w większości europejskich porządków prawnych pozostaje zasadnicza nieodpowiedzialność państwa za działania władzy ustawodawczej. Coraz częściej jednak immunitet odszkodowawczy prawodawcy bywa podważany. Impulsy do zmiany tradycyjnych poglądów w tym zakresie pochodzą z różnych źródeł. Jednym z najważniejszych jest bez wątpienia orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a w szczególności dwie wielkie linie orzecznicze zapoczątkowane wyrokami w sprawach Schöppenstedt oraz Francovich.