ROLA RFN W ROZWOJU INTEGRACJI EKONOMICZNEJ WE WSPÓLNOTACH EUROPEJSKICH

Email
images/product/83-87688-57-65
Autor: Piotr Kalka
ISBN: 83-87688-57-6
Liczba stron: 300
Oprawa: miękka
Format: A5
Dostępność: dużo
Cena
Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Szczegóły produktu

Praca poświęcona jest analizie roli Republiki Federalnej Niemiec w rozwoju integracji ekonomicznej we Wspólnotach Europejskich. Obejmuje okres bardzo istotnych postępów integracji _ począwszy od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku do pierwszych lat obecnego stulecia. Rola RFN pokazywana jest przez pryzmat jej wpływu na rozwiązywanie najważniejszych problemów z zakresu integracji ekonomicznej. Zaliczono do nich reformy wspólnej polityki rolnej, stworzenie jednolitego europejskiego rynku wewnętrznego, budowę unii walutowo-gospodarczej i rozszerzenie ugrupowania na Wschód. Z opracowania wynika, że Republika Federalna oddziaływała w bardzo istotny sposób na treść wspólnotowych decyzji i postanowień traktatów dotyczących tych wszystkich problemów. Jedynie reforma wspólnej polityki rolnej, uchwalona w 1992 r., czyli tzw. reforma Mac Sharry'ego, powstała niezależnie od zapatrywań strony niemieckiej, która przez przeważającą część rokowań sprzeciwiała się jej przyjęciu w proponowanym kształcie. Tak zasadnicze oddziaływanie na treść przyjętych uregulowań było możliwe dzięki znaczeniu gospodarki RFN. Republika Federalna należy do najsilniejszych ekonomicznie państw-członków Wspólnot.