BAYREUTH - POWIKŁANA SPUŚCIZNA. SPORY WOKÓŁ TEATRU WAGNERA

Email
images/product/978-83-87688-77-63
ISBN: 978-83-87688-77-6
Liczba stron: 360
Format: A5
Dostępność: dużo
Cena
Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Szczegóły produktu

Badacze w większym stopniu poświęcali dotąd uwagę w swoich publikacjach dziełom Ryszarda Wagnera. Temat festiwali wagnerowskich podjęty przez Marię Wagińską-Marzec w znakomity sposób wypełnia lukę istniejącą w tej dziedzinie w literaturze polskiej. Główny nacisk autorka położyła na współczesne funkcjonowanie festiwali wagnerowskich i ich miejsce w pejzażu kulturalnym Niemiec. W tle pojawiają się mechanizmy administracyjno-ekonomiczne festiwali, a także problemy inscenizatorskie związane z próbami poszukiwania nowego wyrazu artystycznego. Pracę otwiera rys historyczny, który w skondensowany sposób prezentuje zalążki przyszłych konfliktów i nieporozumień również wśród potomków Wagnera, w znacznym stopniu wpływających na kształt bieżący festiwali. Opracowanie nie jest jedynie zwyczajnym przedstawieniem faktów czy opisem historycznym. Odwołując się do bogatej i krytycznie potraktowanej literatury stanowi znaczący przyczynek do badania recepcji muzyki R. Wagnera i interesującą próbę wyjaśnienia uwikłań sztuki i polityki. (Z recenzji Janusza Kempińskiego)