O NOWY MODEL HISTORYCZNYCH BADAŃ REGIONALNYCH

Email
images/product/978-83-87688-83-77
ISBN: 978-83-87688-83-7
Liczba stron: 158
Oprawa: miękka
Format: A5
Dostępność: dużo
Cena
Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Szczegóły produktu

Podczas gdy w rozwijającej się Europie regionów coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na syntezy dziejów poszczególnych dzielnic lub ziem, w Polsce w ostatnich latach ukazało się ich znacznie mniej aniżeli syntez dziejów Polski. W celu kształtowania i utrwalania związków mieszkańców z ich małymi ojczyznami wielce pożądane byłoby opracowanie nowoczesnych historii Małopolski, Mazowsza, Wielkopolski czy Pomorza, jak również rozmaitych miast i miasteczek, które mogłyby wywołać odpowiedni rezonans społeczny. Dostrzegając taką potrzebę, grono badaczy skupionych w działającym od 2002 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Centrum "Instytut Wielkopolski" postanowiło zainicjować dyskusję nad modelem takiej nowoczesnej syntezy dziejów regionu oraz monografii miasta i zastanowić się, jaki powinny one przybrać kształt, by trafić do dzisiejszego czytelnika, a tym samym dotrzeć do znacznie szerszego niż obecnie grona odbiorców. Ucieleśnieniem tej idei stała się konferencja metodologiczna zatytułowana O nowy kształt historycznych badań regionalnych, którą Centrum "Instytut Wielkopolski" zorganizowało 7 grudnia 2005 roku w Poznaniu wspólnie z poznańskim Instytutem Zachodnim. Niniejszy tom stanowi jej pokłosie. Chociaż konferencja zasadniczo dotyczyła badań regionalnych, u jej genezy legła również głęboka troska organizatorów o stan nauki historycznej w Polsce, która znajduje się w stanie kryzysu. Jednym z najbardziej widocznych jego symptomów jest brak refleksji teoretycznej i poważnego dyskursu w środowisku historyków. ...