USTAWA ZASADNICZA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC (GRUNDGESETZ FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND)

Email
images/product/978-83-97688-78-3
ISBN: 978-83-97688-78-3
Liczba stron: 356
Oprawa: twarda
Format: A5
Dostępność: dużo
Cena
Cena sprzedaży brutto: 7,00 zł
Szczegóły produktu

Publikacja ta jest uaktualnionym wydaniem pełnego tekstu konstytucji, czyli Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland), z uwzględnieniem jej dotychczasowego rozwoju, tj. tekstu pierwotnego i wszystkich kolejnych zmian do tego tekstu wprowadzonych. Przedstawiamy w równoległym porównawczym układzie tekst niemiecki w brzmieniu, w jakim został on ogłoszony w Federalnym Dzienniku Ustaw (Bundesgesetzblatt) oraz jego tłumaczenie na język polski. Układ taki pozwoli czytelnikowi polskiemu korzystać z polskiego brzmienia konstytucji RFN w bezpośredniej konfrontacji z oryginałem niemieckim.

Obydwa teksty: niemiecki i polski zostały zarazem (przy pomocy różnego rodzaju czcionek) ułożone w taki sposób, że obrazując pierwotny tekst konstytucji i teksty jej poszczególnych zmian, później do niego wprowadzonych, uwypuklają optycznie także jego obowiązujące brzmienie.

Zasadniczym impulsem do publikacji aktualnego tłumaczenia Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec była uchwalona w 2006 r. reforma systemu federalnego (Föderalismusreform), w ramach której znowelizowano tekst konstytucji w 25 artykułach. Modernizacja ustroju federalnego, stanowiąca jeden z priorytetów rządzącej koalicji CDU/CSU-SPD, objęła w pierwszej kolejności kompetencje prawodawcze Federacji i krajów. Kolejny krok stanowić ma uporządkowanie relacji finansowych między Federacją i krajami.
Novum w stosunku do wydań wcześniejszych jest zamieszczenie indeksu haseł w języku niemieckim.