2008

Producent:
Instytut Zachodni
Wyników 1 - 5 z 5
images/product/0001
ISBN: 978-83-87688-93-6

Praca podejmująca temat wysiedleń ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa w czasie II wojny światowej, podobnie jak opublikowana w 2003 r. książka tejże autorki dotycząca tej problematyki, poświęcona została niemieckiemu...

Cena sprzedaży brutto: 49,00 zł
Dostępność: brak
images/product/0012
ISBN: 978-83-87688-90-5

Czy możliwe jest przeprowadzenie jasnego podziału między rozwojem a upadkiem we współczesnym miejskim życiu? W tym tomie twierdzimy, że nie. Nieregularności rozwoju wyrażają się w kontrastach, a kontrasty te są szczególnie widoczne poza...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/0011
ISBN: 978-83-87688-86-8

Ślązacy, Kaszubi, Warmiacy i Mazurzy to społeczności ludności rodzimej (miejscowej, autochtonicznej) od setek lat zamieszkujący obszary dzisiejszych Ziem Zachodnich i Północnych Polski. Burzliwe losy tej ludności spowodowały, iż stanowi ona...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/opolskainiemcyunia
Autor: Bogdan Koszel
ISBN: 978-83-87688-89-9

Po zmianie rządów w obu krajach szybko pojawiły się nieporozumienia, kontrowersje i podejrzliwość. Na ustach polityków i dziennikarzy pojawiły się słowa o kryzysie, regresie i „kiczu" polsko-niemieckiego pojednania. Coraz częściej kwestionowano...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/0004
ISBN: 978-83-87688-88-2

Od kilku lat w Polsce toczy się ożywiona debata publiczna na temat polityki historycznej. Jej pierwsza faza cechowała się silnym upolitycznieniem. Zajmowane stanowiska i wyrażane poglądy były wyraźnie zależne od opcji politycznej zabierających...

Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Dostępność: dużo