2011

Producent:
Instytut Zachodni
Wyników 1 - 7 z 7
images/product/radoslawgrodzkibezpie
ISBN: 978-83-61736-27-1

W latach 90. ubiegłego wieku w obliczu rozpadu ZSRR i końca zimnej wojny kwestia bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej stawała się sprawą kluczową. Prezentowana praca mimo iż dotyczy problemu bezpieczeństwa jedynie trzech państw – Czech,...

Cena sprzedaży brutto: 30,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/rfntom1

Przed dwudziestu laty, 12 września 1990 r. za zgodą czterech mocarstw, dotąd odpowiedzialnych za oba państwa niemieckie, doszło do reunifikacji Niemiec. Nowa RFN stała się państwem całkowicie suwerennym, mogącym bez żadnych ograniczeń określać...

Cena sprzedaży brutto: 35,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/978-83-61736-30-13
ISBN: 978-83-61736-30-1

Kryzysy humanitarne wynikające z działania człowieka stanowią jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa na świecie. Są poważnym wyzwaniem dla narodowych, sojuszniczych i partnerskich polityk bezpieczeństwa.

Społeczność...

Cena sprzedaży brutto: 25,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/rfntom2
ISBN: 978-83-61736-29-5

Opracowanie podejmuje aktualny, bardzo istotny z punktu widzenia nauki i praktyki gospodarczej temat wyzwań, przed jakimi stanęła gospodarka Niemiec w pierwszych dwudziestu latach, które minęły od zjednoczenia. Grono badaczy (J. Misala, M. Götz,...

Cena sprzedaży brutto: 30,00 zł
Dostępność: dużo
images/product/0010

Prezentowana praca stanowi refleksję socjologiczną na temat Ziem Zachodnich Polski będącą ukoronowaniem trzydziestolecia rozwoju socjologii jako dyscypliny akademickiej na Pomorzu Zachodnim i Śląsku. Odwołuje się ona do tradycji badań...

Cena sprzedaży brutto: 30,00 zł
Dostępność: brak
images/product/0005
ISBN: 978-83-61736-15-8

Dzieje Prus Wschodnich należą do wyjątkowo burzliwych na kontynencie europejskim. Zatarła się pamięć o plemionach pruskich – pierwotnych mieszkańcach tych ziem. Przybycie na te tereny w XIII w. Zakonu Krzyżackiego zapoczątkowało siedemsetletni...

Cena sprzedaży brutto: 45,00 zł
Dostępność: brak
images/product/0006
ISBN: 978-83-61736-26-4

Współczesny świat nieustannie wstrząsany jest wojnami i konfliktami zbrojnymi. Ich ofiarami są w 90% cywile nie biorący bezpośredniego udziału w walkach. Podejmowane przez społeczność międzynarodową próby humanizacji działań wojennych poprzez...

Cena sprzedaży brutto: 25,00 zł
Dostępność: dużo