INWESTYCJE NIEMIECKIE W ZACHODNICH WOJEWÓDZTWACH PRZYGRANICZNYCH POLSKI

Email
images/product/83-85003-92-4
ISBN: 83-85003-92-4
Autor: Piotr Kalka
Liczba stron: 300
Oprawa: miękka
Format: B5
Dostępność: dużo
Cena
Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Szczegóły produktu

Dokonująca się w Polsce od 1989 r. restrukturyzacja i modernizacja gospodarki powoduje, iż kraj nasz jest szczególnie zainteresowany poważnymi inwestycjami zagranicznymi przyspieszającymi ten proces. Inwestycje niemieckie liczą się ze względu na potencjał finansowy i wysoki poziom technologiczny. Również traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjażni zawarty między Polską a Niemcami 17 czerwca 1991 r. kładzie nacisk na rozwój współpracy gospodarczej. Obszerne opracowanie poświęcone problematyce inwestycji niemieckich na terenie Polski prezentuje nie tylko wyniki badań nad gospodarczo-prawnymi aspektami inwestycji niemieckich w województwach gorzowskim, jeleniogórskim, poznańskim, szczecińskim i zielonogórskim. Istotnym novum jest przedstawienie opinii mieszkańców terenów objętych analizą oraz ukazanie związków inwestycji ze środowiskiem przyrodniczym. Badania prowadzone były na zlecenie Wojewody Poznańskiego w ramach projektu badawczego realizowanego w latach 1994-97 przez Instytut Zachodni i finansowanego przez Komitet Badań Naukowych. Książka, oprócz walorów naukowych, przydatna będzie zapewne dla osób i instytucji promujących zachodnie pogranicze Polski dla inwestycji zagranicznych. Z uwagi jednak na zgromadzenie wielu obserwacji o charakterze uniwersalnym może być także pomocna przy prowadzeniu podobnych badań na innych terenach.