2011-3 (340) PREZYDENCJE W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

Email
images/product/2011_3_340
Oprawa: miękka
PL ISSN: 0033-2437
numer: 2011-3 (340)
Liczba stron: 328
Format: A5
Dostępność: dużo
Cena
Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Szczegóły produktu

Artykuły 2011-3 (340)

- Janusz J. Węc, Nowe zasady sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Bilans prezydencji belgijskiej
- Marek Żurek, Niemieckie prezydencje w Radzie Unii Europejskiej
- Artur Drzewicki, Niemiecka koncepcja Europejskiej Polityki Wschodniej – doświadczenia i wnioski dla Polski
- Piotr Idczak, Ida Musiałkowska, Priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
- Krzysztof Malinowski, Unia Europejska jako mocarstwo cywilne a strategie bezpieczeństwa państw członkowskich
- Joanna Dobrowolska-Polak, Partykularna polityka państw Unii Europejskiej wobec interwencji w Libii
- Anna Potyrała, Obszar wolności, bezpieczenstwa i sprawiedliwosci Unii Europejskiej po traktacie lizbonskim
- Ewa Małuszyńska, Polityka spójnosci Unii Europejskiej. Cele i problemy oceny
- Magdalena Sapała, Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej po 2013 roku
- Jerzy Babiak, Droga do strefy euro nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
- Ewa Szymanik, Otwartość gospodarki polskiej a integracja ze strefą euro
- Marta Götz, Polskie bezposrednie inwestycje zagranica
- Piotr Cichocki, Postawy Polaków wobec Unii Europejskiej

Spis treści, streszczenia oraz wybrany artykuł na stronie Przeglądu Zachodniego