2015-1 (354) WSPÓŁCZESNE DYLEMATY EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ

Email
images/product/pz2015_1_okladka
Oprawa: miękka
PL ISSN: 0033-2437
Liczba stron: 266
Format: A5
Dostępność: dużo
Cena
Cena sprzedaży brutto: 15,00 zł
Szczegóły produktu

Artykuły 2015-1 (354)

W zaprezentowanych w numerze 1/2015 „Przeglądu Zachodniego” tekstach odnajdujemy idee oraz wątki, które jeszcze niedawno towarzyszyły polskim debatom przedakcesyjnym, a ukazane przez pryzmat aktualnych dylematów Unii Europejskiej oraz Europy, odsłaniają swoje niemal pragmatyczne oblicze. Pytania o znaczenie braterstwa, zróżnicowania w procesie integracji i poszukiwanie spójnego modelu polityki UE nie pierwszy raz potrzebują pilnej odpowiedzi. Kolejne teksty dowodzą, że mimo tych słabości, zaawansowanie procesów konsolidujących Europę stanowi impuls dla państw bliższego i dalszego sąsiedztwa, by nie tylko z uwagą śledzić przeobrażenia UE, ale uwzględniać też jej wpływ na własne strategie polityczne i gospodarcze oraz system prawny. Trudności w wypracowaniu spójnej i konsekwentnej polityki UE, siła narodowych egoizmów czy rozbieżności interesów nie są bowiem w stanie zaprzeczyć zmianom zachodzącym w postrzeganiu Europy oraz UE z perspektywy globalnej. Skalę ewolucji najwyraźniej widać na szczegółowych przykładach, zaczerpniętych z różnych dziedzin, czemu dali wyraz autorzy tekstów bieżącego wydania. Ciekawy obraz ukazuje też perspektywa dziesięciolecia udziału Polski w strukturach UE. W ocenie każdej z opisywanych płaszczyzn niezbędne jest krytyczne podejście do realizowanych zmian, jednak propozycjom przyszłych rozwiązań winno towarzyszyć docenienie przebytego już dystansu.

- Cezary Kościelniak, Chrześcijańskie i laickie konteksty idei braterstwa i ich polityczne konsekwencje
- Tomasz Grzegorz Grosse, Czy „zróżnicowana integracja” może prowadzić do federacji w Europie?
- Sebastian Wojciechowski, W poszukiwaniu modelu polityki zagranicznej Unii Europejskiej 
- Michał Tomczyk, Wpływ europeizacji na proces decyzyjny w polityce zagranicznej Szwajcarii
- Magdalena Szkudlarek, Turcja w Unii Europejskiej – realna perspektywa czy polityczna fikcja?
- Przemysław Osiewicz, Wpływ zmian politycznych w Egipcie na bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej
- Adam Kirpsza, Koordynatorzy grup politycznych w Parlamencie Europejskim
- Wojciech Kasprowski, Polityka transportowa UE w działaniach Parlamentu Europejskiego VII kadencji
- Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Z historii dyplomacji polsko-austriackiej w latach 70. XX w. Wizyty kanclerza Austrii Bruno Kreisky’ego
- Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Rola dyplomacji publicznej w kreowaniu zewnętrznego obrazu Unii Europejskiej
- Bartosz Jankowski, Umowy o partnerstwie gospodarczym jako element polityki rozwojowej UE
- Urszula Panicz, Janusz J. Tomidajewicz, Relokacja działalności gospodarczej a spójność w państwach członkowskich UE
- Piotr Kalka, Innowacyjność gospodarki polskiej na tle gospodarek krajów Unii Europejskiej
- Agata Ludera-Ruszel, Rozwój polskiego prawa pracy w następstwie integracji z Unią Europejską
- Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Unia Europejska wobec wyzwań rewolucji internetowej

Spis treści, streszczenia oraz wybrany artykuł na stronie Przeglądu Zachodniego