2015-2 (355) SKUTKI WOJEN MINIONEGO STULECIA

Email
images/product/20152okladka
Oprawa: miękka
PL ISSN: 0033-2437
Liczba stron: 319
Format: A5
Dostępność: dużo
Cena
Cena sprzedaży brutto: 15,00 zł
Szczegóły produktu

Artykuły 2015-2 (355)

Tematy podjęte przez autorów bieżącego 2015/2 numeru czasopisma Instytutu Zachodniego dotyczą skutków wojen minionego stulecia dotykających przede wszystkim Europy. Zdolność zaakceptowania rzeczywistości zastanej po wojnie, szczególnie utraty znaczenia i prestiżu międzynarodowego państwa, stawia wysokie wymagania politykom, a także intelektualistom. Numer otwiera szkic o niemieckiej klęsce widzianej oczyma Maxa Webera, dalej ukazano sylwetkę uosabiającego  kajzerowskie Niemcy generała Paula von Lettow-Vorbecka. Kolejne artykuły, przenoszące uwagę na punkt widzenia państw i narodów, ukazują janusowe oblicze konsekwencji wojen – przedstawiono osłabienie prestiżu międzynarodowego i zmiany społeczne w Wielkiej Brytanii, pozycję i rolę Stanów Zjednoczonych po zakończeniu drugiej wojny światowej, problem Słowiańszczyzny i Ziem Odzyskanych  w czechosłowackiej prasie, politykę pamięci Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Wielką Wojnę Ojczyźnianą - ogromny zbiorowy wysiłek pokonania hitlerowskiego wroga.  Wielkie problemy związane z podziałem i okupacją stały się też udziałem także niewielkich krajów, takich jak Austria czy Korea.

Bieżący  numer został  przygotowany z myślą o ukazaniu  ogromu negatywnych skutków wyrządzonych przez wielkie wojny ubiegłego stulecia, ale i dokonanych od ich zakończenia pozytywnych zmianach.

- Zbigniew Mazur, Max Weber i niemiecka klęska
Damian Zieliński, Paul von Lettow-Vorbeck – wizerunek ze skazą
Dariusz Jeziorny, Pierwsza wojna światowa z perspektywy Wielkiej Brytanii – bilans zysków i strat
Marek Mikołajczyk, Wielka Brytania wobec integracji europejskiej w latach 1945-1950
Jadwiga Kiwerska, Mocarstwo globalne – Stany Zjednoczone po II wojnie światowej
Łukasz Cherek, Powstanie Banku Światowego oraz jego początkowa działalność w świetle Doktryny Trumana i Planu Marshalla 1944-1948
Krzysztof Siwek, Amerykański projekt umiędzynarodowienia Śląska i granicy polsko-niemieckiej w latach 1945-1949
Karolina Ćwiek-Rogalska, Wizje zjednoczonej Słowiańszczyzny a polityka osiedleńcza na „Ziemiach Odzyskanych” w pogranicznej prasie czechosłowackiej w latach 1945-1948
Rafał Żytyniec, Rola Polski w antyfaszystowskiej polityce pamięci NRD (1949-1972)
Jakub Wojtkowiak, Wielka Wojna Ojczyźniana – bilans wykluczenia
Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Kwestia własności niemieckiej w Austrii jako problem międzynarodowy w latach 1945–1949
Ewa Godlewska, Wpływ II wojny światowej na kwestię narodowościową w Austrii
Grażyna Strnad, Political Challenges in a Divided Nation: South Korea’s North Korea

Spis treści, streszczenia oraz wybrany artykuł na stronie Przeglądu Zachodniego