2016-3 (360) NIEMIECKIE PROBLEMY

Email
okladka3
Oprawa: miękka
PL ISSN: 0033-2437
Liczba stron: 260
Format: A5
Dostępność: dużo
Cena
Cena sprzedaży brutto: 15,00 zł
Szczegóły produktu

Artykuły 2016-3 (360)

Obrazujące aktualną kondycję Niemiec zagadnienia podjęte przez autorów bieżącego wydania „Przeglądu Zachodniego” wskazują kierunki zmian, które przesądzą o najbliższych dekadach. Niemieckie problemy związane z kryzysem strefy euro, zróżnicowanym rozwojem ekonomicznym państw europejskich czy wreszcie napływem emigrantów i potrzebą ich integracji (w czym pomocna może być także kultura muzyczna) to wyzwania, które w płynnym rytmie bieżącej polityki wprowadzają kraj zachodnich sąsiadów w nowy etap. Jako gospodarczy filar jednoczącej się Europy, czy jako kraj wielokrotnie, nawet w XX w., przyjmujący rzesze uchodźców i mogący uznać ich integrację za sukces, Niemcy dysponują niemałym doświadczeniem. Od niego oraz od gotowości podjęcia nowych wyzwań i zdolności niwelowania związanych z nimi lęków zależeć będzie, czy niemieckie problemy nie staną się kłopotami.

Interesujące konteksty historii analizują artykuły poświęcone zmaganiom piłkarskim toczonym w cieniu wielkiej polityki. Nie sposób porównywać wydarzenia sportowe z przełomowymi decyzjami polityków i dziejowymi zwrotami, jednak w tak podatnej na emocje dziedzinie dokonują się te same zapisy wielowarstwowej pamięci, zdolne przekazywać mit sukcesu, który w rzeczywistości był porażką. Te same zbiorowe emocje sprawiają, że wysiłki propagandowej machiny spotyka wielkie i niemal natychmiastowe fiasko, kompromitujące jej autorów także po latach. Uwadze czytelników polecamy również opracowanie dotyczące nieznanych dotąd archiwaliów związanych z Orędziem biskupów polskich z 1965 r.  

Jan Barcz, W XXV-lecie Traktatu polsko-niemieckiego. Kilka refleksji
Marta Götz, Piotr Trąpczyński The Investment Development Path – a bilateral perspective of Germany and Poland
Jürgen Wandel, The role of Germany in the eurozone crisis – pragmatic rescuer or power-hungry torturer? An „Austrian” perspective
Piotr Kalka, Innowacyjność gospodarki RFN na tle porównawczym
Tomasz Budnikowski, Gospodarka Niemiec wobec masowego napływu emigrantów
Maria Wagińska-Marzec, Muzyka jako narzędzie integracji uchodźców w Niemczech 
Joanna Dobrowolska-Polak Niemieckie przewodnictwo w Unii Europejskiej w procesie zarządzania kryzysem migracyjnym
Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Rola i znaczenie ustawicznego kształcenia zawodowego na tle aktualnej sytuacji demograficznej i ekonomicznej UE
Dariusz Wojtaszyn, Austria versus Niemcy. Anschluß-Spiel jako austriackie miejsce pamięci
Rafał Jung, Wokół „meczu na wodzie”. Polityczny wymiar występu polskich piłkarzy na Mistrzostwach Świata w 1974 roku 
Ewa K. Czaczkowska, Rola kardynała Stefana Wyszyńskiego w powstaniu Orędzia biskupów polskich do niemieckich. Nieznane dokumenty w archiwum prymasa Polski

 

Spis treści, streszczenia oraz wybrany artykuł na stronie Przeglądu Zachodniego