2011-2 (339) DWIE DEKADY TRAKTATÓW POLSKO-NIEMIECKICH

Email
images/product/2011_2_339
Oprawa: miękka
PL ISSN: 0033-2437
numer: 2011-2 (339)
Liczba stron: 354
Format: A5
Dostępność: dużo
Cena
Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Szczegóły produktu

Artykuły 2011-2 (339)

- Jerzy Sułek, Historia powstania Traktatu Dobrosąsiedzkiego RP – RFN z 17 czerwca 1991 r. (ze wspomnień głównego negocjatora)
- Beata Ociepka, Polska – Niemcy: narzędzia miękkiej siły w polityce zagranicznej Aleksandra Trzcielińska-Polus, Realizacja praw Polaków w Niemczech po zawarciu traktatu o dobrym sąsiedztwie
- Tomasz Budnikowski, Polacy na niemieckim rynku pracy Maria Wagińska-Marzec, Współpraca kulturalna w świetle zapisów traktatowych i umów (1990-2010)
- Marceli Kosman, Polska granica zachodnia. Siedem dekad badań Gerarda Labudy Hans-Christian Petersen, „Współpraca” czy „negatywna interakcja”? Relacje pomiędzy niemieckimi badaniami wschodnimi w Królewcu a polską myślą zachodnią
- Olaf Bergmann, Problematyka niemiecka w karykaturach polskich czasopism satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej (analiza statystyczna)

Spis treści, streszczenia oraz wybrany artykuł na stronie Przeglądu Zachodniego