2010-1 (334) EUROPA ZJEDNOCZONA I PODZIELONA

Email
images/product/2010_1_334
Oprawa: miękka
PL ISSN: 0033-2437
numer: 2010-1 (334)
Liczba stron: 320
Format: A5
Dostępność: dużo
Cena
Cena sprzedaży brutto: 5,00 zł
Szczegóły produktu

Artykuły 2010-1 (334)

- Margot Stańczyk-Minkiewicz, Europa - razem, czy osobno?
- Janusz J. Węc, Reforma ustrojowa Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim
- Łukasz Bartkowiak, Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Wspólnoty Europejskiej oraz Unii Europejskiej
- Wanda Pełka, Innowacyjność państw członkowskich Unii Europejskiej
- Joanna Cieślińska, Synergia Czarnomorska
- Marcin Dębicki, Słowenia - unijno-bałkański pomost
- Wojciech Szczepański, Kosowo (zarys historii polityczno-społecznej)
- Elżbieta Pałka, Sytuacja Kościołów i związków wyznaniowych w Czechach i na Słowacji po 1989 r. Podobieństwa i różnice
- Radosław Zenderowski, Religia a słowacka tożsamość narodowa
- Maria Józefowicz, Pamięć zbiorowa w budowaniu nowej tożsamości Hiszpanów

Spis treści, streszczenia oraz wybrany artykuł na stronie Przeglądu Zachodniego